μεταφέρθηκαν

Βιβλίο της Γ’ Λυκείου: Τα μάρμαρα του Παρθενώνα ΔΕΝ κλάπηκαν αλλά μεταφέρθηκαν από τον Έλγιν!

Σοκ προκαλεί η αναφορά στο βιβλίο της ιστορίας της τέχνης της Γ΄ Λυκείου...