ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με το ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα η μετάδοση των αποτελεσμάτων των Εκλογών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για μία ακόμη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων...