Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους χώρους που το Πανεπιστήμιο έρχεται σε επαφή με την τοπική κοινωνία και ευρύτερα με το κοινό. Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, εντός και εκτός της πανεπιστημιακής...