μεσάνυχτα

Πάτρα: Τα μαύρα τα …μεσάνυχτα με τον δημοτικό φωτισμό στις συνοικίες

Αυτές οι φωτογραφίες, δεν είναι από κάποιο ορεινό χωριό της Αχαΐας μήνα Δεκέμβριο,...