μέρες που ξεχάστηκαν

Για δυο παραστάσεις το»NORD-OST, μέρες που ξεχάστηκαν» στο Λιθογραφείον

Το Θέατρο Λιθογραφείον παρουσιάζει στην κεντρική του σκηνή, για δύο μόνο παραστάσεις Τρίτη...