Μέντζαινα

Παράκληση Παναγίας της Μέντζαινας

Με θρησκευτική κατάνυξη, στον υπαίθριο χώρο της Παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 10ου αιώνα, του...