ΚΩΦΟΙ

Η Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εκπαίδευσης Κωφών

H Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την τιμή της διοργάνωσης του...