Σε ευρεία κλίμακα «κυκλοφορούν» στις λαϊκές αγορές της Πάτρας ψεύτικα κέρματα, κυρίως του ενός ή των δύο ευρώ, όπως καταγγέλλουν πολίτες! Γι αυτό θα πρέπει να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρόκειται είτε για ιταλικές...