κτηνοτροφία

Ανδρέας Κατσανιώτης: «Προτεραιότητα οι αποτελεσματικές πολιτικές για την γεωργία και την κτηνοτροφία»

Ανδρέας Κατσανιώτης: «Προτεραιότητα οι αποτελεσματικές πολιτικές για την γεωργία και την κτηνοτροφία»

Για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας...