Για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις δυνατότητες αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και των υδρογονανθράκων, συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Υποψήφιος...