Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κτηματολόγιο στην περιοχή μας περνά στην τελική του φάση. Συγκεκριμένα, 12 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου και την ίδρυση του...