ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ

Ο Fitch υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική του ελληνικού αξιόχρεου

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch διατήρησε στη βαθμίδα B το αξιόχρεο του ελληνικού...