Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch διατήρησε στη βαθμίδα B το αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου, αλλά αναθεώρησε σε αρνητική από σταθερή την προοπτική του. Η αναθεώρηση της προοπτικής οφείλεται στους εξής λόγους: Η τρέχουσα περίοδος...