καθαρές θάλασσες

Πάτρα: Που κάνουμε μπάνιο… Τι έδειξαν οι πρώτες μετρήσεις

Οι μετρήσεις από τις δειγματοληψίες του Μοριακού Κέντρου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα (www.iwaterfood.gr)...