ΚΑΕ

Υπό αναθεώρηση όλο το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο για ΠΑΕ και ΚΑΕ

Σε αναθεώρηση όλου του νομικού και λειτουργικού πλαισίου των ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών ανωνύμων...