Πραγματοποιείται σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου \και ώρα 15.30,  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα: -Έγκριση της υπ’ αριθμ. 167/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων...