ΔΙΟΡΘΡΩΣΕΙΣ

Oι διορθώσεις των θεσμών στην Ελληνική πρόταση (ΔΕΙΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ)

Τα σημεία στα οποία διαφώνησαν οι εκπρόσωποι των θεσμών με την ελληνική πρόταση...