ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απόφαση «βόμβα”: Αντισυνταγματική η εισαγωγή τέκνων πολυτέκνων σε Σχολές Αστυνομικών και Ανθυποπυραγών

Μετά τις Στρατιωτικές Σχολές και για τις Αστυνομικές Σχολές όπως και για τη...