Με ανακοίνωση της η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών γνωστοποιεί τα εξής. «Το Συμβούλιο του Ιδρύματος συμφωνεί με τις αποφάσεις της υπ. αριθ. 42/6-11-2014 Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών. Η Σύγκλητος, ανώτατο θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου συνεδριάζει...