ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ

Την παρέμβαση Αστυνομίας και Εισαγγελέων για την ηχορρύπανση το Δίκτυο Φορέων στην Πάτρα

Ο θόρυβος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις...