δικαστική διαταγή

Πάτρα: Ο ΟΑΕΕ αρνείται τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας παρά τη σχετική δικαστική διαταγή

Πάτρα: Ο ΟΑΕΕ αρνείται τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας παρά τη σχετική δικαστική διαταγή

Όπως αναφέρεται , μετά από αίτηση 95 ελεύθερων επαγγελματιών – ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ...