Διεύθυνση Μεταφορών

Γρ. Αλεξόπουλος: Η Διεύθυνση Μεταφορών εκσυγχρονίζεται, εποικοδομητική η συνεργασία με τις Σχολές Οδηγών

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για...