Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Οζώδη Δερματίτιδα βοοειδών : Διερεύνηση ενδιαφέροντος εμβολιασμού βοοειδών

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι μετά από εκτίμηση της...