Θυμάμαι ακόμα τις δυσοίωνες προβλέψεις πολλών «ειδικών» που θεωρούσαν εξ΄αρχής το εγχείρημά μας καταδικασμένο να αποτύχει. Μας έλεγαν τότε: «Πού θα βρείτε μαθητές; Οι περισσότεροι μαθητές ελέγχονται από 2-3 φροντιστήρια, μέσω των καθηγητών των...