ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Δ. Ελλάδα: Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης οι αλλαγές στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αντικατάσταση...