Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν πολιτικά πρόσωπα. Οι θέσεις που θα πληρωθούν είναι οι εξής: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση...