Διερευνητικής Μάθησης

Εκπαιδευτική Ημερίδα Διερευνητικής Μάθησης στην Πάτρα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας σειράς TISP Workshops, γεννήθηκε η πρωτοβουλία του πρώτου Hellenic...