Η διαφθορά επιδεινώνεται στην Κίνα, την Τουρκία και σε άλλες χώρες με ισχυρή ανάπτυξη, προειδοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια, ζητώντας από τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα να καταβάλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου...