“Η κρίση είναι βασικό κλειδί στην πορεία μας για αυτογνωσία”  αλλά, ακόμα κι αν εμείς αποδίδουμε όλα τα δεινά του τόπου μας σε αυτήν, για τα περισσότερα ξεκάθαρα ευθύνεται η πολιτική ανικανότητα…όλων όσων διαχρονικά...