διδασκαλική ομοσπονδία Ελλάδος

«Στην εποχή μου καλά σχολεία ήταν τα δημόσια»

Θα πρέπει ο νέος υπουργός Παιδείας να συνειδητοποιήσει ότι το Δημόσιο Σχολείο παρά...