Διαχωρισμός Κράτους Εκκλησίας

Διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας θέλουν 7 στους 10

Υπέρ του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας και της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας τάσσεται η πλειοψηφία...