ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πάτρα: Συνεχής επικοινωνία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η καθιέρωση στενότερου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και...