ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Εκταμιεύονται χρήματα για τα διατροφικά επιδόματα – Πόσα πρέπει να λαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Διατροφικά επιδόματα για τους κατά νόμο δικαιούχους, ύψους 5.950.014,44 ευρώ, θα αποδοθούν στις...