Το 1969 ο Linus Pauling συνέβαλε στη χρήση της λέξης «Orthomolecular» για να δηλώσει τη χρήση φυσικών ουσιών, ιδιαίτερα θρεπτικών ουσιών, για τη διατήρηση της υγείας και τη θεραπεία των ασθενειών. Ο όρος ορθομοριακός...