ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Σώστε την Ελλάδα» με δωρεές από κάθε εκατομμυριούχο στον κόσμο!

Ο John-Ed Croft από το Manhattan μάλλον είναι ιδιαίτερα φιλέλληνας και κάνει τη...