διαπραγματεύεται

Μαξίμου: «Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται για μια ενιαία συμφωνία!”

Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται για μια ενιαία συμφωνία που θα περιλαμβάνει ενιαία προαπαιτούμενα και έχει...