Διαπολιτισμικές πόλεις

Το έργο “ARRIVAL CITIES” εγκρίθηκε για τη δεύτερη φάση υλοποίησης

Με στόχο την ενημέρωση για την έγκριση και ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης υλοποίησης...