Πρόεδρος της Διαπεριφερειακής Επιτροπής «Αδριατική-Ιόνιο εξελέγη ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας από την Επιτροπή Περιφερειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θητεία του θα είναι 2,5 χρόνια, ενώ στην θέση αντιπροέδρου εξελέγη ιταλός, κατά τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν...