Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών

Παρουσίαζεται στην Πάτρα το 12ο βιβλίο του Άγγελου Τσιγκρή για “Τα Κίνητρα της Ανθρωποκτονίας”

Την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 8 μμ, στη Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών...