ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Νέος αρχιδιαιτητής ο Σαραϊδάρης

Την απόφαση να χρίσει εκπρόσωπό της στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας τον Δημήτρη Σαραϊδάρη...