διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών

Ποιοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα απόσπασης

Παράταση της διαθεσιμότητας για 1.708 εκπαιδευτικούς

Σε 1.708 ανέρχονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάταξης/μεταφοράς ς σύμφωνα με...