Σε 1.708 ανέρχονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάταξης/μεταφοράς ς σύμφωνα με τις αριθμ.6/2013, 8/2013 και 10/2014 προκηρύξεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς παρατείνεται ο χρόνος...