διαθέσιμά τους

Αχαΐα: Ποιοι είναι οι φορείς που θα μεταφέρουν τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ)

Δήμοι, περιφέρειες, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ανεξάρτητες αρχές,...