Τέσσερα χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Ο τρόπος που μπορούν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο διαφέρει από Ταμείο σε Ταμείο. Στο μεν ΙΚΑ η μείωση του...