ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Απλοποιείται η αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων

Τα χέρια σε πλήθος επιχειρηματίες «λύνει» η νέα πτωχευτική διαδικασία που ψηφίστηκε πρόσφατα...