«Ελέγχεται και θα συζητήσουμε με την ηγεσία του δικηγορικού συλλόγου για ποιό λόγο έγινε τόσο γρήγορα και αδειοδοτήθηκε για να γίνει τόσο γρήγορα η διαδικασία», ανέφερε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας Νεφελούδης, για...