Έκλεισαν 63 χρόνια από την διαγραφή του χρέους. Ποιου χρέους, όμως; Μα φυσικά, του γερμανικού που ανερχόταν στα 30 δισεκατομμύρια μάρκα και αντιστοιχούσε, το 1953, στο 23% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το δικό...