διαγράφοντα

Πότε και πως θα διαγράφονται χρέη ιδιωτών στις τράπεζες – Τι θα προβλέπει το σχέδιο όλα σε ένα

Ακόμη και διαγραφή μέρους ή του συνόλου των χρεών που έχουν ιδιώτες προς...