09:59 Το επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η #EuroSummit κατέληξε σε ομόφωνη συμφωνία. Πρόγραμμα μέσω #ESM με μεταρρυθμίσεις και οικονομική ενίσχυση. EuroSummit has unanimously reached agreement. All ready to go for ESM programme for...