Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015  ,θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την ενημέρωση του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Πάτρα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με...