διαβητική μαθήτρια

Δάσκαλος έδιωξε διαβητική μαθήτρια γιατί «ωθεί τους συμμαθητές της στα ναρκωτικά»

Ο εκπαιδευτικός απαγορεύει τη μέτρηση του σακχάρου ή τη χορήγηση ινσουλίνης σε κοινό...