ΔΙΑΒΕΒΑΙΑΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Διαβεβαιώσεις για ομαλή καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ… Διαβεβαιώσεις για την κανονική καταβολή των συντάξεων έδωσε ο διοικητής του...