Δύο μικρά σχετικά οδικά έργα, αλλά με μεγάλη κυκλοφοριακή σημασία, βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πάτρα. Η κατασκευή της μικρής περιμετρικής οδού και η διάνοιξη της οδού Κανακάρη, που διασχίζει από Βορρά προς Νότο την...