Αν η γενική εικόνα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι γκρίζα και προβληματική, η αθέατη (όταν έρχεται στο φως) αναδεικνύει τρανά παραδείγματα πρωτοπορίας και ελπίδας. Το παράδειγμα των 90 παιδιών από όλη την Ελλάδα που...